História plemena

 

S odlišnou  civilizáciou prišli Španieli do kontaktu po ich príchode na Tahuantinsuyuy (1). Bola to spoločensky a politicky organizovaná vízia a koncepcie Andského človeka, t.j., bez vplyvu vyspelých spoločností, ktoré sa vyvíjali na starom kontinente. Toto spoločenstvo objavilo bohatú paletu fauny a flóry. "Divné" druhy, ktoré  Európania nikdy predtým nevideli, veľmi rýchlo zaujali ich záujem a zvedavosť. Následne mnohé z týchto druhov bolo vzatých do Španielska ako suvenír z Nového sveta. Medzi nimi aj niektoré zvláštne psi bez srsti. Pôvodný a nepublikovaný rukopis, ktorý sa nachádza v Madride, obsahuje vyjadrenie Francisca de Hernandez, v ktorom sa uvádza, že "... v Novej  Galícii2  je plemeno psov bez srsti, hladkej a farebnej pleti, podobné labradorom, hoci sú vyššie a majú odlišné štekanie od ostatných, z ktorých  má princa Charles, náš pán, jedného. ". 

V  nedávnej dobe, peruánsky spisovateľ Guillermo Gallardo rozprával: "... keď Filip Krásny zo Španielska prišiel, darovali mu pár nedávno objavených  suvenírov, ktoré priviezli zo západných krajín. V stredu 22. júna 1502 mu ukázali dve úplne nové veci. Jedna  z nich bol čierny pes bez srsti a ďalšou  zelený papagáj sotva väčší ako malá opica, ktorý rozprával, čo bolo neuveriteľné ". 

Tieto vyhlásenia zapísané kronikármi Francisca Pizarra, sú prvými  správami o existencii Peruánskeho naháča. Avšak, jeho pôvod ešte stále zostáva ako nevypovedaný príbeh, ktorý nás vracia späť o viac ako dvetisíc rokov. 

Spojenie človeka a psa, ktoré začalo pred viac ako tisíc rokmi, bolo veľmi dôležitou súčasťou bývalých obyvateľov Ánd najmä počas formovania Andských spoločnosti, ktorých regióny sa tvorili hlavne pozdĺž peruánskeho pobrežia a horských oblastí. Pravdepodobne jeden z najstarších dôkazov je objav cintorína v zátoke Puémape San Pedro de Lloc, ktorý psi zdieľali s obyvateľmi toho obdobia.

Tieto dôkazy patria ku kultúre  Salinar (3), ktorej pozostatky sa datujú k obdobiu staroveku, približne 300 rokov pred naším letopočtom. 

Význam psa mal tiež vplyv na umenie v kultúre Nazca  (100 do 700 nl),  v ktorej bol naháč zobrazovaný až priam neuveriteľne realisticky. Takisto musíme zdôrazniť, že psi sa objavili v repertoári Pampa de Ingenio. Toto súvisí s existenciou Pampas de Nazca, slávnej línie, ktorú tvoria rôzne zoomorfné postavy, najmä Petroglyf (4), ktorý bol interpretovaný ako pes. Nie je to divné, pretože toto zviera bolo vždy považované za služobníka horských božstiev. Neďaleko od mesta Nazca, ľudia stále veria, že psi idú s duchmi smrti na horu Coropuna. 

Aj z obdobia kultúry Vicus (500 pnl-400 nl) nájdené keramické sošky zobrazujú psov, ktorí sú podobní dnešným naháčom. V kultúre Mochica (5) (100 pnl-700 nl), ktorá bola viac ako 1000 rokov pred Tahuantinsuyu, boli sochárskym umením zobrazované rôzne aspekty tejto spoločnosti ako aj spolužitie človeka a naháča - verného spoločníka, ktorí si zaslúži miesto v rodine. 

V Ikonografii Mocha sa psi objavujú takmer vo všetkých reprezentáciách  činností kultúry Mochica. Zvyčajne sa objavujú vedľa kňaza alebo bojovníka alebo ako hlavná postava. Tento fakt, ktorý sme mohli vidieť iba ako maľby na keramikách, bol potvrdený v roku 1987, kedy archeológ Walter Alva objavil v stredu plošiny (kopec, archepologické nálezisko v Peru) známe ako "Huaca Rajada", hrob guvernéra Mocha, bojovníka a kňaza,   nazvaného "Señor de Sipan". Prvý nález bol opatrovník s amputovanými nohami, čo symbolizovalo jeho záväzok zostať navždy na tomto mieste. Rakva Sipana bola umiestnená v strede hrobu a bola obklopená kostrami 6 služobníkov a jedného psa. 

Veľká časť z keramiky, znázorňujúcej naháča, bola nájdená v rozvojových centrách kultúry  Sicán6 (900 do 1100 nl). Psi boli znázorňované pri párení, kŕmení, v strehu vo forme dychových nástrojov (to najčastejšie), ako rohy alebo píšťale. Na niektorých keramikách môžeme vidieť psi s číselnými obojkami, ktoré môžu byť interpretované ako spôsob identifikácie, ktorý im snáď umožnil, hoci bez úmyselnej selekcie, a v kombinácii so silným genofondom prežiť do dnešných dní. 

Naháč dominoval aj v umeleckých dielach ostatných regionálnych štátov v období pred Inkami.  V kultúre Chancay (1200-1470 AD) diela opisovali životný cyklus naháča.   

Hneď po založení  Tahuantinsuyu, Inkovia uskutočnili politické a sociálne organizácie, v ktorých rozširovanie štátu bolo vytvorené na základe reciprocity8 (vzájomnosti).  Bolo to veľmi výhodné pre rýchlu expanziu Inkov, ale zároveň to bola aj dvojsečná zbraň, ktorá viedla k zrúteniu tejto obrovskej ríše po príchode Pizarrovej armády. 

Na severe sa krajina rozšírila až do Loja a na juhovýchode až  po Tucumán a La Plata, čo je v terajšom Ekvádore a Argentíne. Bolo nevyhnutné, aby tieto nové územia boli zaľudňované s prisťahovalcami alebo  s "mitmaq", s Inkami príbuznou etnickou skupinou, aby mohli plniť úlohy v prospech štátu.   A ďalším dôvodom bolo sťahovanie  remeselníkov Chimu do mesta Cuzco, aby mohli vyrábať strieborné a zlaté šperky pre Inkov a šľachtu. A keďže títo sa presťahovali s celými rodinami,  priviezli si so sebou všetky veci a aj domáce zvieratá čím došlo k rozšíreniu naháča v Južnej Amerike. V Bolívií je známy ako bolívijský „CCALA“ a na severe Argentíny ako pes  "píla". 

Peruánsky naháč prežil obdobie Miestokráľovstiev a aj začiatky republiky nepochybne vďaka farmárom z Pobrežia, ktorí si uchovávali svoje staré tradície a zvyky, a naháčov využívali ako účinný prostriedok proti reumatizmu a všetkým druhom chorôb, ktoré podrobne opísal Hermilio Valdizán, v jeho eseji  "Medicina Popular" z minulého storočia.  Naháča tiež chovali nielen kvôli jeho liečivým účinkom, ale aj ako vynikajúceho likvidátora hlodavcov a strážcu majetku vďaka jeho nedôverčivej povahe voči cudzincom.

(1) zvuk Tahuantinsuyu znamená, "štyri regióny do seba zjednotené" vyjadruje túžbu Inkov po jednote. Prejav, úmysel alebo impulz k integrácii. Odlišné poňatie konceptu Ríše, ktoré sa vzťahovalo  na iné kontinenty. 

(2) nové územia, ktoré  Španieli dobyli po páde Atahualpu (posledný Inkský panovník), boli premenované na Novú Galiciu

(3). Kultúra Salinar (500 do 100 pnl) objavil a definoval Larco Hoyle v roku 1941, pri kopaní na cintoríne v meste Salinar,  podľa ktorého bola pomenovaná

(4). Johan Reihard v jeho "Nazca Lines: nový prístup k ich pôvodu a významu" 

(5). Julio C. Tello nazval túto kultúru, teraz známu ako Mocha, "Mochica". Oba názvy sú platne považovaná za synonymá. Avšak, slovo Mochica môže byť zmätočné, pretože v čase dobytia Španielmi "Mochica" bol názov jazyka rozšíreného na Severnom pobreží. No na druhej strane kultúra Mocha, sama o sebe, bola viac ako 500 rokov pred jazykom Mochica 

(6). Kultúra Sicán je pomenovaná po mesto, rovnakého názvu, ktoré je situované v strede údolia rieky La Leche, v regióne Batán Grande v časti Lambayeque. „Sicán" znamená "Mesačný dom" v starovekom jazyku Muchik.  

(7) Reciprocita je sociálno-ekonomický systém organizácie, ktorého základom bolo poskytovanie služieb na niekoľkých úrovniach. a bol používaný ako mechanizmus v oblasti výroby a distribúcie tovarov. Bol to systém spoločnosti, ktorá nepoznala peniaze.

Kontakt

Ing. Michaela Kravcová

Prešov , Slovakia


Puppies - litter A

V tejto rubrike nie sú žiadne články.