Informácie o nás

                        

                  "Ak v raji nie sú psi, potom chcem ísť po smrti tam, kde išli oni."

             "If they are no dogs in heaven, when I die I want to go where they went."

                   

Inspirium je malá chovateľská stanica, ktorá sa venuje plemenám japonský chin a peruánsky naháč.

Cieľom každého zodpovedného chovateľa je odchovať vo svojej stanici jedince, ktoré budú zdravotne a exteriérovo v poriadku. Je to aj naším cieľom. Naša stanica funguje od roku 2011. Hoci psom som sa venovala od útleho veku. Cez ruky mi prešlo mnoho plemien, od spoločenských cez pracovné, poľovnícke. Ale môjmu srdcu učarovali japonský chin a peruánsky naháč. Keď som mala sedem rokov, neunikol mojej pozornosti malý čiernobiely psík, ktorého som každé ráno stretávala na ceste do školy. Mal nádherný vznešený krok a ušká ako polovice srdiečka. Prvý peruán, ktorý ma očaril bola Delissa Geffel Anika Vevos (maj. Andrea Řihová) a odvtedy toto plemeno bol môj sen...Plemená úplne odlišné a predsa  v niečom rovnaké .....v láske, ktorú mi opätovne vracajú...Kto nemal aspoň jedno z týchto plemien alebo sa s ním ešte nikdy nestretol, nevie to čo je, keď si  cupitká japončík s malinkými králičími labkami po svoju odmenu, aké vie robiť grimasy a rôzne zvuky, ktoré vydáva... aký  prítulný a zároveň od prírody opatrný vie byť peruánec...priam až detsky mazlivý, s hebkou pokožkou, spiaci pod perinou....Pre nás sú naše psy rodinnými príslušníkmi a život bez nich si nevieme predstaviť. 

Sme členom Klubu málopočetných plemien psov. Pre viac info: www.kchmpp.sk

Inspirium is smaller one dog kennel and we are dedicated breed japan chin and small peruvian dog.

The dream of every responsible breeder is to breed dogs in the kennel, which will be healthy and exterior ok. The same dream is my dream. Our kennel began in 2011. But I had dogs before, when I was small child. I had a lot of breeds, pet dogs, working dogs, hunting dogs. But for my heart was pleasure to met japan chin and peruvian hairless dog. These breeds are completly different but in one thing they are the same.... In love, which they can give me back....Who hadn´t these breeds, or never met one of them, this person doesn´t know how can run japan chin with small paws for reward, which grimace it can make, and a lot of sound...how cuddly and at the same time distrustful can be peruvian dog...with soft skin, sleeping under the duvet just with you. Our dogs are members of our family and we cannot imagine our life without them.

We are members of Club of  low-represented breeds in Slovakia. For more information: www.kchmpp.sk

 

       


 

                       

     


Kontakt

Ing. Michaela Kravcová

Prešov , Slovakia


Puppies - litter A

V tejto rubrike nie sú žiadne články.